วันเสาร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 15

การเรียนในสัปดาห์นี้ ได้ฝึกทักษะการวิเคราะห์
ข้อมูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างแผนภูมิ
แผนภาพ และแผนสถิติ ผ่านโปรแกรม
Microsoft Excel

สัปดาห์นี้ ฉันก็ได้การบ้านไปทำอีก

แต่ฉันก็จะพยายามล่ะนะ

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 14

การเรียนในสัปดาห์นี้ อาจารย์ได้สั่งงานในการทำ
รายงานเรื่อง ปัญหาขยะล้นหาดบางแสน

เพื่อนๆบอกว่า ทำต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว

ฉันต้องสู้ต่อไปสินะ
สู้ๆ!!!

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 13

การเรียนในสัปดาห์นี้
ได้มีการนำเสนอผังความคิดผลงานของแต่ละกลุ่ม
ในหัวข้อเรื่อง "ปัญหาขยะล้นหาดบางแสน"

ขอบคุณเพื่อนๆในกลุ่มที่ไม่ทิ้งฉันนะ

^^" ขอบคุณจริงๆ

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 12

สัปดาห์นี้ อาจารย์ได้ทบทวนในเรื่องของ Search Engine
และได้เรียนรู้ในเรื่องของการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม


ไม่ว่ารียนสัปดาห์ไหนๆ
ฉันก็ไม่เข้าใจเลยย

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 11

สำหรับในสัปดาห์นี้ ไม่มีการเรียนการสอน
เนื่องจากต้องไปเข้าค่ายอบรม
ที่ค่ายลูกเสือ วชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

คนจีนก็ไปคร้า
สนุกแต่เหนื่อย
ทั้งเหนื่อยทั้งไม่สบายเลย

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 10

ในสัปดาห์นี้ มีการสอบเก็บคะแนนกลางภาคเรียน
ในเรื่องราวของ Blog การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
การใช้โปรแกรม Mind Manager เป็นต้น


เหอๆ จะบอกว่ายากโคตรๆเลย
เป็นคนจีนเนี่ยก็ลำบากแบบนี้แระ
ไม่เข้าใจเลย
ต้องมีเพื่อนมาช่วย
ขอบคุณเพื่อนๆคร้า

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 9

ในสัปดาห์นี้งดการเรียนการสอน
เนื่องจากเป็นสัปดาห์ของการสอบกลางภาคเรียน


ไม่รู้จะเสียใจ หรือดีใจ

เหอๆ. . .