วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 8

ได้เรียนรู้ในเรื่องของสื่อเสียงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ได้ให้ฟังสื่อจากเสียงดิจิตอล แล้วทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ฟัง
ออกมาเป็นผังความคิด เพื่อเป็นการเป็นการวิเคราะห์จากสื่อเสียงที่ได้รับฟัง

ฟังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่
แต่เพื่อนๆก็พยายามช่วย

. . .

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 7


บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 6

สัปดาห์นี้ ไม่มีการเรียน การสอน

คงต้องพยายามต่อไปล่ะนะ

สำหรับคนจีน

สู้ๆคะ

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 5


บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 4
การเรียนในสัปดาห์นี้ก็เรียนที่ Qs1 - 208 อีกครั้งหนึ่ง
ในคาบเรียนนี้ได้เรียนรู้การ วิเคราะห์ สังเคราะห์ เลือกสรรข้อมูลทางIT
เรียนรู้การปฏิบัติการ Download ข้อมูล IT
เช่น คลิปวีดีโอที่มีสาระต่าง ๆเพื่อนำลงไปไว้ใน blog ของตนเอง
แนวทาง ๙ คำพ่อสอน กับการเรียนศึกษาศาสตร์

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 3

วันนี้เรียนเรื่อง การสร้างblog

เป็นเรื่องยากมากที่คนจีนมาเรียน

ไม่ค่อยเข้าใจ เพราะฟังภาษาไทยมาก

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 2

การเรียนในสัปดาห์นี้ได้มีโอกาศเข้ามาเรียนในสำนักหอสมุด
พี่ ๆเจ้าหน้าที่ในสำนักหอสมุดได้สอนวิธีการสืบค้นข้อมูลทาง IT
ได้เรียนรู้เทคนิคการสืบค้นทรัพยากรจากห้องสมุด การสืบค้นวิทยานิพนธ์
และเทคนิคการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลสาขาสังคมศาสตร์

. . .