วันเสาร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 12

สัปดาห์นี้ อาจารย์ได้ทบทวนในเรื่องของ Search Engine
และได้เรียนรู้ในเรื่องของการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม


ไม่ว่ารียนสัปดาห์ไหนๆ
ฉันก็ไม่เข้าใจเลยย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น