วันเสาร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 13

การเรียนในสัปดาห์นี้
ได้มีการนำเสนอผังความคิดผลงานของแต่ละกลุ่ม
ในหัวข้อเรื่อง "ปัญหาขยะล้นหาดบางแสน"

ขอบคุณเพื่อนๆในกลุ่มที่ไม่ทิ้งฉันนะ

^^" ขอบคุณจริงๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น