วันเสาร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 15

การเรียนในสัปดาห์นี้ ได้ฝึกทักษะการวิเคราะห์
ข้อมูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างแผนภูมิ
แผนภาพ และแผนสถิติ ผ่านโปรแกรม
Microsoft Excel

สัปดาห์นี้ ฉันก็ได้การบ้านไปทำอีก

แต่ฉันก็จะพยายามล่ะนะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น