วันเสาร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 9

ในสัปดาห์นี้งดการเรียนการสอน
เนื่องจากเป็นสัปดาห์ของการสอบกลางภาคเรียน


ไม่รู้จะเสียใจ หรือดีใจ

เหอๆ. . .

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น